BABY GUARD aneb „HLIDATO“
Aplikace určená pro hlídání dětí v předškolní věku a vhodné zejména pro postižené dětí včetně autistů a s Downovým syndromem.
POSÍLENÍ PREVENCE A BEZPEČNOSTI DÍTĚTĚ A VAŠI PRÁVNÍ OCHRANY JAKO UČITEL, VYCHOVATEL, CHŮVA

Technologie tzv. majáčků byla vyvinuta firmou Apple v roce 2013 se záměrem přenést komerční sdělení, nákupy do mobilních zařízení uživatelů. Rozsah užití je omezený a na bázi jednoduchého softwaru probíhá komunikační interakce mezi majáčkem a mobilním zařízením. Majáček funguje na bázi vysílače Bluetooth Low Energy, který je osazen chipem /v našem případě výrobkem Texas Instrument/ a takto probíhá komunikace. Tento systém je ideální zejména pro vnitřní prostory budov, neboť funguje i tam, kam GPS nedosáhne a plně nahrazuje těžkopádnou technologii QR kódů. Na bázi naší analýzy dosavadního rozměru užití jsme přišli s celou řadou nových a unikátních aplikací, které dávají popisované technologii zcela novou dimenzi. Za prioritní z pohledu společenských potřeb jsme vybrali prevenci a bezpečnost dětí a systém pojmenovali BABY GUARD, jinými slovy elektronický hlídač pohybu dětí.

Zásadní námi aplikovaná technologická změna je, že v původním provedení od firmy Apple je majáček vždy stacionární, který lokalizuje pohyb mobilních zařízení ve svém operačním dosahu. V našem systému jsme rozpohybovali přes námi vyvinutý software oba komponenty aplikace /majáček i mobilní zařízení/ a žádný z nich není pevně fixovaný. To znamená mobilita bez omezení, což je rozhodující základ pro funkční monitoring pohybu. Aplikace BABY GUARD přichází ve 2 typech softwaru, první BABY GUARD pro sledování až 3 dětí, který je vhodný do domácnosti, a druhý BABY GUARD SCHOOL, bez omezení počtu dětí. Co se týče majáčků, máme k dispozici 2 modely, a to BABY GUARD MINI s operačním dosahem 40 metrů a BABY GUARD MAX s operačním dosahem až 100 metrů. Ve volné přírodě se operační dosah navýší o 20%. Jak to funguje? Hlídané dítě musí být vždy vybaveno majáčkem. BABY GUARD MINI přichází v praktickém hodinkovém pouzdře a vysílač může být nošen i bez pouzdra, neboť je o velikosti většího knoflíku. Silnější zařízení, BABY GUARD MAX je také miniaturní a dobře nositelný, dokonce vodotěsný v normě IP67, tedy použitelný i pro bezpečnost během plaveckého výcviku. Rodič, učitel či vychovatel si nastaví bezpečnou zónu v mobilním zařízení, v které jsou děti sledovány. Po vybočení, respektive opuštění stanovené prostorové zóny se spustí hlasitý alarm. Při skupinovém hlídání se se objeví i jméno hříšníka, který se dostal mimo hlídaný prostor.

Zařízení je vyráběno světovým výrobcem, s kterým máme kooperační vztahy. Z tohoto důvodu nehrozí výpadky produkce, či zpoždění dodávek. Široké použití – školky, školy, zvláštní školky pro sluchově a zrakově postižené, školky v přírodě, letní tábory, nemocnice, dovolené s rodiči a další – jsou zárukou úspěchu tohoto projektu.

 

 

 

 

Google Play